HAKKIMIZDA

UNVAN                      :NEVŞEHİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

KURULUŞ                 :1967

KANUN                      :5362 SAYILI ESNAF VE SANATKATLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU

NİTELİK                   : KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞU

ODA SAYISI            : 24

AMAÇ                          :Teşkilatımız; esnaf ve sanatkârların çalışmalarını meslekî yönden ve kamu yararına uygun olacak şekilde düzenlemek ve bu hususta gerekli görülecek her türlü tedbiri almak ve teşebbüste bulunmak, esnaf ve sanatkârın meslekî eğitimlerini geliştirmek, esnaf ve sanatkârları her platformda temsil etmek, sorunlarının çözümü için kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, esnafa yönelik meslekî tedbirler almak, Bakanlık tarafından esnaf ve sanatkârlarla ilgili verilecek görevleri yapmak üzere kurulmuştur.